Mit gondolunk mi a Zöldkeresztnél az Öko-s energiagazdálkodás missziós programról?

0
2668
views

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület áttörést kíván bemutatni az okos öko-s energiarendszerek működésében, a jövő rendszereinek tervezési megfontolásaiban. Missziós célunk, hogy nemcsak beszélünk, de csináljuk is azokat a módszertanokat, amiről beszélünk.

Az energiatermelés és annak okos felhasználása az Emberiség túlélése szempontjából alapvető problémakör. Sem az egyének, sem a társadalom egésze nem kíván lemondani azokról a techhnológiai vívmánykról, amelyek az ipari társadalom korai szakasza óta az emberek kényelmét szolgálják, a nagy volumenű termelést és kimagasló szolgáltatásokat biztosítják. Fontos azonban a korlátok ismerete, a pazarlás mellőzése, a fogyasztás önkorlátozása ésszerű, átgondolt módon. NEM a fúziós reaktor fogja megoldani az Emberiség energiaéhségét, hanem a józan átgondoltság az energiatermelés, -elosztás és fogyasztás terén.

Amikor energiáról beszélünk, mi Zöldkeresztesek elsősorban a megújuló energiára gondolunk, hiszen van belőle elég. És ez az egyetlen kategória, mely kielégíti a 10000 éves fenntarthatósági kritériumot. Megújuló energiaforrás a napenergia, a szél- és vízenergia, a biomassza. Azonban ha jól átgondoljuk, ezek mind a nap energiájának transzformált alakjai. Szelek és vizek mozgását a bioszfréra fizikai folymatai irányítják, a napenergia kódoltan jelenik meg az anyagok mozgásába transzformáltan. A biomassza a bioszféra ciklikus biomassza termelési és bomlási folyamata során keletkezik. A folyamathoz a napenergia biztosítja az élő masszában kötött energiát, amely massza fotoszintézis során, a levegőben található széndioxid felhasználásával kémiai reakcióval jön létre. A fosszilis tüzelőanyagok is a nap energiáját kumulálják. Ezek újratermelése évmilliók alatt történik, ezért tekintjük “nem-megújulónak”.

Mindegyik megújuló energia termelési és felhasználási folyamata egy zárt rendszeren belüli átalakulási folyamat, vagyis ezek nem változtatják meg a bioszféra rendszerek összetételét, csupán az energia lekötések egyes helyeken lévő aktuális állapotait változtatják meg. Vagyis ezek a körfolyamatok fenntarthatósági szempontból tökéletesek.

Amikor energiáról beszélünk, fontos szót emelni a közlekedésről, az e-mobilitásról is. Amíg egy szuperszónikus repülőgép néhány órát igényel a Föld nagyvárosainak eléréséhez, az elektromos energiával hajtott repülőgép hetek vagy hónapok alatt teszi meg ugyanezeket a távolságokat. Nyilván nem ugyanazzal a kényelmi és szolgáltatási színvonallal. Egyfelől a fenntartható energia hozzáférése nagyságrendekkel nehezebb ügy a “hagyományos” fosszilis energiahordozókénál, valamint kevés is van belőlük és drágák is emiatt. Emiatt a fenntartható e-autózás, e-kerékpározás, e-hajózás és egyéb innovatív  e-mobilitás formák elterjesztése késlekedik, azonban nem megállítható ezen rendszerek általános térnyerése.

Van tehát tennivaló bőven. De ha valakinek plusz energiára, e-motivációra lenne szüksége a “tudati transzformációhoz”, akkor jó hírünk van: Nincs más út. Az energiatermelés és elosztás, a fenntartható közlekedés rendszerei integrált egységes fenntarthatósági rendszerekként kell működjenek együtt.

Hogyan lehet új szerveződésekkel energiatermelő közösségeket létrehozni? Olyat, ahol az energia szegénység, mint fogalom, elfelejthető. Hogyan lehetünk egyszerre termelők és fogyasztók is egy energiaközösségben? Milyen egyszerű technológiák lehetnek alapjai ilyen helyi közösségi energiarendszereknek? Projektjeink innovációs tartalommal, fenntarthatósági szemlélettel és komplex integrált megoldásokkal útmutatást és példát kívánnak mutatni, amelyek segítik a transzformálódó Z+ Zöldkeresztes generációk szemléletváltását.

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület energiagazdáskodási missziós programja az energetika legmodernebb technológiáinak alkalmazásával mintaprojekteket kíván megvalósítani energetikai alkalmazások területein, ezzel úttörő  szerepet kíván felvállalni az ökológiai rendszerek megvédése terén, mintát mutatva más szervezetek és kormányzati szervek természetmentő, karitatív és integrált gazdaságfejlesztő programjainak tervezéséhez. A Zöldkereszt szakmai ajánlásokkal és mentori funkcióban konzorciumi partnerként résztvállal energetikai projektek előkészítésében, megvalósításában.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here