Mi az Öko-s erdőgazdálkodás missziós program a Magyarországi Zöldkereszt alapvetésében?

0
2265
views

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület áttörést kíván bemutatni a természetvédelem, az okos öko-s megoldások, a biodiverzitás fenntartása, a gazdálkodási technológiák jövőbiztossá és fenntarthatóvá tétele irányában. Missziós célunk, hogy nemcsak beszélünk, de csináljuk is azokat a módszertanokat, megoldásokat, amiről beszélünk.

A GMO a Zöldkereszt alapelv szerint elfogadhatatlan beavatkozás a teremtett világ állapotába, az evolúciós folyamat törvényeibe. Így ezzel nem kívánunk foglalkozni.

A fák és fauna növények a bioszféra működésében alapfeladatot látnak el: A keletkezett széndioxidot megkötik és biomasszává, élő faunává alakítják. A meredeken növekvő légköri CO2 koncentráció miatt, valamint egyéb kedvező klíma-, nedvesség- és talajstabilizációs szinergikus hatásai miatt a biomassza tömeg növelése kulcskérdéssé válik a klímavédelem és  -stabilitási, valamint a bioszféra működési folyamatainak fenntartásában. Egyesületünk kiemelkedő fontosságot tulajdonít az erdőgazdálkodás korszerű technológiáinak és jó gyakorlatainak terjesztésének, a klíma szempontból előnyös fajták nemesítésének és új területek művelésbe helyezési programoknak, az erdő általános megóvásának. Az erdő kivétel nélkül kedvező élettani és életmegőrző, biológiai fenntartó hatással rendelkezi. Az erdő az egyik legjelentősebb biomasszatermelő rendszer, amely “forgási sebességének” optimalizálása szintén kulcskérdéssé válik a nem túl távoli jövőben. A biomassza termelés az energiatermelés fontos portfolio eleme. Az erdő létezése önmagában a biodiverzitás fenntartásának alapköve.

Magyarország középső területei hajlamosak az elsivatagosodásra. Konkrét tanulmányok elemzik a veszélyt, a trendek egyirányba mutatnak. A veszély valós. Korábban a futóhomok megkötése céljából indultak fatelepítési programok, a mai helyzet egyszerre hordoz kockázatokat a talaj degradálódása és ezáltal végzetes elsivatagosodása, valamint a talaj mozgása miatt. Amennyiben a talaj elveszíti humusztartalmát, a folyamat rendkívül nehezen fordítható vissza az elsivatagosodástól. Így a megelőzés szerepe sosem volt fontosabb, mint manapság. A idő azért is sürgető, mert a Homokhátság területek talajvízsszintje évek óta jelentősen lecsökkent és folyamatosan csökken. A jelenség több aspektusa hasonlatos az észak-afrikai sivagat előrenyomulásához. A sivatag nagy sebességgel foglal el olyan területeket, amelyek korábban termő talajjal és növényzettel rendelkeztek. Ezek a jelenségek a végleges elsivatagosodás és az élő flóra pusztulásának irányába ható folyamatok, amit mihamarabb szükséges megállítani. Az erdőtelepítés a talajmegóvás és a biológiai sokféleség megőrzésének leghatékonyabb módja, ezért Egyesületünk kiemelt programként kezeli az erdőt.

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület erdőgazdáskodási missziós programja az erdőgazdálkodás legmodernebb technológiáinak alkalmazásával mintaprojekteket kíván megvalósítani a veszélyeztetett területeken, ezzel úttörő  szerepet kíván felvállalni az ökológiai rendszerek revitalizálási projektjeiben, mintát mutatva más szervezetek és kormányzati szervek természetmentő és integrált területfejlesztő programjainak tervezéséhez.

Az erdő fatermelését energetikai célra eddig elképzelhetetlen szervezeti konstrukciókkal és szerveződési formákkal hasznosítjuk. Célunk a cselekvőképes és önmagukért is tenni tudó szegények megsegítése.  A Zöldkereszt szakmai ajánlásokkal és mentori funkcióban konzorciumi partnerként résztvállal revitalizálási projektek megvalósításában, innovatív közösségi mintaprogramok kifejlesztésében és elterjesztésében.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here