Mit takar a Z+ jövő generáció szemléletváltás missziós program?

0
1911
views

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület áttörést kíván a tömegtájékoztatásban megvalósítani. Missziós célunk, hogy nemcsak beszélünk, de csináljuk is azokat a módszertanokat, alapelveket, amiről beszélünk. Főként online csatornákon kívánunk tiszta, egyszerű és világos üzeneteket megfogalmazni.

Valamit nem jól csinálunk… A teremtett világunk számára vészjóslóan bealkonyul. Minden trend, minden környezeti és ökológiai mutatószám az idő előrehaladtával egyre rosszabb értékeket mutat. Nincs kivétel. A legnagyobb veszély ennek a tényhalmaznak a szisztematikus megkérdőjelezése és tagadása, a tények elhallgatása a társadalom széles tömegei előtt. Hír az, amit valaki valamiért el szeretne titkolni, minden más csupán reklám. Ebben a felfogásban rengeteg olyan tény közlése válik fontossá és szükségessé az elkövetkező időszakban, amelyek hír értékkel bírnak.

A kommunikációnk kiemelt célcsoportja a Z és Alfa generáció és ezen túlmenően a teljes népesség. A legfiatalabbak fogékonyak, nyitottak és előszeretettel használják és fogyasztják az online termékeket, így e média használata alapvető.  A Z (mint Zöldkereszt) és Alfa generáció (együtt Z+ generáció) érintett azokban a változásokban, amelyet sok korábbi generáció elhibázott termelési-szociológiai és gazdasági modelljei által felhalmozódott probléma halmaz idéz elő. Az érintettség egyben komoly motiváció forrás is aziránt, hogy esszenciális változásokat lehessen eszközölni. Az új paradigmák mentén felépülő, jövőbiztos társadalmi-gazdasági-politikai és környezetvédelmi rendszer létrehozásában a néptömegek széles rétegeire is szükség van. A felvilágosítás, a probléma analízis és megoldáskeresés fontos részfeladatainak megvalósítása során közös tudás és közösségi gondolkodás alakul ki az együttműködő résztvevők között. A közös tudás, tudásmegosztás és a közösségi gondolkodás fejlesztése a cél a Jövő generáció szemléletváltás missziós program-ban.

A szemléletformálás célja egy globális közösségi környezetvédő és teremtésvédő gondolkodás és tudat kialakítása. A tudatformálás és paradigmaváltás közösségi projektek konkrét megvalósítása által valósul meg. A projektek olyan jövőbiztos tartalommal kerülnek kialakításra, amely megoldások környezetmentő fenntartható technológiákat és társadalmi innovációkat integrálnak egységes rendszerbe. Lényeges elem, hogy egyszerre szükséges a technológiákkal és a társadalmi struktúrákkal foglalkozni. Nincs lecsupaszított szituáció és egydimenziós megoldás. Csak komplex, integrált, összességében JÓ megoldások léteznek.

A fenntarthatóság (vagy teremtésvédelem) tehát újrafogalmazza a technológiai és társadalmi rendszerek működését, ahol a kiemelt kiválósági parameter nem önmagában a gazdaságossági hatékonyság, hanem egy jövőbiztosságot garantáló, a rendszerek fennmaradását tartósan (104 év nagyságrendben(!)) biztosító megoldások jósága. Ebben a rendszerben a természeti erőforrások “ára” beépülő költségként jelenik meg a “hagyományos” közgazdaságtan alapján kalkulált termékek árában, ami jelenleg szűklátókörű érdekekből fakadóan nincs “beárazva”. Ellentmondás tehát nincs, nem szükséges a kalkulust, az alapelveket átírni, csupán egy fejlettebb, egy jövőszemléletű értékelést szükséges alkalmazni a meglévő tudás fejlesztésével.

Ezt a szemléletváltást friss aggyal, nyitottsággal, tervezői szemlélettel bárki megteheti. Reményeink szerint a szemléletváltás programunk sok ezer leendő tagunk felé képes lesz ezt a transzformációt elindítani és a jó gyakorlatokkal, ténylegesen eredményes megvalósított projektek mintáin keresztül, valós értékek alapján beteljesíteni.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here