A Magyarországi Zöldkereszt “Okos gazdaság” küldetési programterülete

0
2615
views

Magyarországi Zöldkereszt Egyesület útmutatást kíván nyújtani az okos gazgaság  elméleti és gyakorlati megoldásainak terjesztésével, megvalósított integrált projektek bemutatásával. Missziós célunk, hogy nemcsak beszélünk a fenntartható gazdálkodásról, de csináljuk is azokat a módszertanokat, valós projekteket, amiről beszélünk.

AZ Okos gazdaság programterület összekapcsolja a21. század gazdaságát a technológia és környezet, valamint a társadalom szempontrendszereivel. Mindezt azzal a kitűntetett és tudatos céllal tesszük, hogy minőségében és céljaiban egy fundamentumaiban újradefiniált okos gazdaságot és társadalmat vízionáljon. A tervezési folyamatot át kell hassa a környezeti fenntarthatóság, mint alapelv.

Az Okos gazdaság egy integráló fogalom, amely rendszerbe kívánja kapcsolni a társadalmi újratermeléshez szükséges erőforrások (víz, energia, élelmiszer) elérhetőségét és a szervezési és technológiai struktúrákat, melyek képesek új célok és alapelvek mentén egy működőképes társadalom alapjait megteremteni.

Mindezen elvi alapok persze nem zárják ki a felvállalt tevékenységünk köréből, hogy ne csak beszéljünk a “jóról”, de a gyakorlatban is tegyünk és dolgozzunk. Pilot projektek megvalósítása mentén kívánjuk azokat a lényeges alapvetéseket közzé tenni, amelyek mentén jó eséllyel lehet jövőbemutató megoldásokat kialakítani, tesztelni és modellé alakítani. Magyarországon élünk és jelen erőforrásaink és terveink a gazdaságunk okosítását célozzák, azonban minden modell, pilot projekt és megoldás világ szinten is működő és környezetvédelmi szempontból előremutató kell legyen.

Programlehetőségek a teljesség igénye nélkül, amelyek mentén elképzelünk konkrét projekteket:

  • Szemléletváltás, értékváltás és tudatformálás a környezettudatos társadalom irányába
  • A közösség újradefiniálása, a társadalmi struktúra alternatívái
  • Újszerű, GDP mintájú, de a fenntarthatóságot, környezeti értékeket, humán jólétet integráló gazdasági fejlettség mérőszám és tervgazdasági rendszer kialakítása
  • Közösségi fogyasztói és termelői rendszerek kifejlesztése modell szinten, kiemelten fókuszálva a “felesleg” újraelosztására és karitatív tevékenységek integrálásával.
  • Integrált víz-, energia- és erdő-, mezőgazdálkodás
  • A jog kiterjesztése, világ szinten univerzálissá tétele

A lehetőségek tárháza nagy, csak az elképzelések szabnak határt a projektek kidolgozhatóságának. Mindezeket a természetközeli vidéki élet és élhető környezet fenntartása, az egyes elemi gazdaságok egységes rendszerbe, makro szinten is fenntartható szinergiába helyezésével, az emberi tényező maximális figyelembe vétele mellett szükséges megvalósítani.

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület Okos gazdaság programterülete az elérhető legmodernebb technológiák, fenntarthatósági elméletek és társadalmi – szervezeti innovációk alkalmazásával mintaprojekteket kíván megvalósítani a vízgazdálkodás, az energetika, az erdő- és mezőgazdaság, a kapcsolódó gazdaságok fejlesztése, a területfejlesztés és turizmus területeken, mintát mutatva más szervezetek és kormányzati szervek integrált gazdaság- és térségfejlesztő programjainak tervezéséhez. Szemléletünk holisztikus, gyakorlati és cél-orientált. A Zöldkereszt szakmai ajánlásokkal és mentori funkcióban konzorciumi partnerként résztvállal komplex “új gazdaságfejlesztési” projektek megvalósításában.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here