RÓLUNK

A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület 1994-ben jött létre a Nemzetközi Zöldkereszt Egyesület tagszervezeteként. A Nemzetközi Zöldkeresztet Mihail Gorbacsov alapította 1992-ben. A Green Cross International  (Nemzetközi Zöldkereszt Szervezet) küldetése alapján konkrét cselekvéseket  fogalmazunk meg, világ szinten is új elvek és módszertanok alapján megkonstruált, útkereső projekteken keresztül változtatjuk meg széles néptömegek gondolkodását egy globálisan fenntartható, élhető és igazságos társadalom felépítése érdekében. Mindezt küldetési alapcélok mentén tesszük:
  • A természet-társadalom-politika-gazdaság konfliktusainak konszolidálása küldetési célunk.
  • Új, előremutató modellekkel a termelés-fogyasztás-környezeti fenntarthatóság globális összhangjának tartós megteremtése küldetési célunk.
  • Teremtésőr közösségek, fenntartható társadalom létrehozása, a globális környezettudat és a teremtésvédő szemlélet formálása küldetési célunk.
  • A bajba jutottak közösségi megsegítése küldetési célunk.
A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület rövid távú célja, hogy
  • Váljon teljes jogú, proaktív tagjává a Nemzetközi Zöldkereszt
  • Biztosítsa az önálló működést és közhasznúsági kritériumokat.
  • Lépjen elő megkerülhetetlen szakmai szervezetté, amely képes kormányzati, EU-s részstratégiák és globális fenntarthatósági ajánlások kidolgozására.
  • Új, előremutató társadalmi együttélési modelleket dolgozzunk ki és pilot projektek keretében valósítsuk meg azokat (teszünk, nemcsak beszélünk).
  • Közzétegyük a jövőbiztos fenntarthatósági megoldásokat. Tevékenységünk során teremtésőr/ fenntarthatósági szemléletformáló médiaanyagokat és rendezvényeket hozunk létre.  Tudományos igénnyel, közérthető formában publikálunk.
A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület küldetése a fenntarthatósággal összefüggő kommunikációban A Magyarországi Zöldkereszt Egyesület áttörést kíván az információközlésben megvalósítani. Missziós célunk, hogy nemcsak beszélünk, de csináljuk is azokat a módszertanokat, megoldásokat, amiről beszélünk. A fenti misszós célok felosztása nem jelenti azt, hogy projektjeink minden esetben élesen elhatárolható kategóriákban jelennek meg. Sőt! Reményeink szerint újszerű projektjavaslataink csak nagyon erős kompromisszumokkal tuszkolhatók bele meglévő kategóriákba. Alapvető célunk az átfogó szemlélet, az integrált komplex tartalom, a teljességre és valós megoldásokra törekvés világos kommunikációja. Főként online csatornákon kívánunk tiszta, egyszerű, közérthető üzeneteket megfogalmazni a környezet valós állapotával, a tényleges és várható jövőbeli adatok és az ebből következő feladatok közlésével kapcsolatban. Valljuk, hogy számunkra nincs lefutott információ, vagy olyan tény, adat, amely érdektelen, eltüntethető, amennyiben tudomásunkra jut és releváns a Föld és lakói jövője szempontjából. Szemléletformáló programunk célja a fiatalok bevonása konkrét jövőmentő – természetvédő- teremtés-újraszervező társadalmi innovációs projektjeinken keresztül. A Z és az utána következő Z+ generációkat hívjuk és bátorítjuk az online kommunikációs csatornákon a csatlakozásra. Z+ alias “Zöldkereszt”. Talán nem véletlen, hogy minden születő fiatal generáció egy jellel mostantól Z+ generációként lesz azonosítható.

Várunk téged is a mozgalmunkba!