info@magyarzoldkereszt.hu +36 30 641 6250 Magyarország

Fenntartható energiagazdálkodás

Az energiatermelés és az energia okos felhasználása az emberiség túlélése szempontjából alapvető problémakör. Sem az egyének, sem a társadalom egésze nem kíván lemondani azokról a technológiai vívmányokról, amelyek az ipari társadalom korai szakasza óta az emberek kényelmét szolgálják, a nagy volumenű termelést és kimagasló szolgáltatásokat biztosítják.

Fontos azonban a korlátok ismerete, a pazarlás mellőzése, a fogyasztás önkorlátozása ésszerű, átgondolt módon. NEM a fúziós reaktor fogja megadni az emberiség energiaéhségére adott választ, hanem a zöldenergia, a józan átgondoltság az energiatermelés, az -elosztás, valamint a fogyasztás terén, valamint egy bölcsen megalkotott, szimbiotikusan működő energiatudatos rendszer.

Amikor energiáról beszélünk, mi a Zöld Keresztnél elsősorban a megújuló energiára gondolunk, hiszen van belőle elég. És ez az egyetlen energia kategória, mely kielégíti a 10000 éves fenntarthatósági kritériumot. Megújuló energiaforrás a napenergia, a szél- és vízenergia, a biomassza. Azonban ha jól átgondoljuk, ezek mind a nap energiájának transzformált alakjai. A szelek és a vizek mozgását a bioszféra fizikai folyamatai irányítják, a napenergia áttranszformált, betárazott formában jelennek meg az anyagok létébe és mozgásába ágyazottan. A biomassza a bioszféra ciklikus biomassza termelési és bomlási folyamata során keletkezik. A folyamathoz a napenergia biztosítja az élő masszában kötött energiát, amely massza fotoszintézis során, a levegőben található széndioxid felhasználásával kémiai reakcióval jön létre.

A fosszilis tüzelőanyagok is a nap energiáját kumulálják. Azonban a megújuló energiaforrásokkal szemben ezek újratermelése évmilliók alatt történik, ezért a fosszilis tüzelőanyagokat "nem-megújulóknak" tekintjük.

Mindegyik megújuló energia fajta termelési és felhasználási folyamata egy zárt rendszeren belüli átalakulási folyamat, vagyis ezek nem változtatják meg a bioszféra rendszerek összetételét, energia egyenlegét, csupán az energia lekötések egyes helyeken lévő aktuális állapotait, allokációt változtatják meg. Vagyis ezek a körfolyamatok, a belőlük kinyert zöldenergia fajták fenntarthatósági szempontból tökéletesek.

A vízenergia a víz légkörben zajló körforgásából kinyert zöldenergia, melynek körciklusú folyamatát a hidrológia, hidrogeológia és hidrodinamika tudományok írják le. A víz párolgása okozza az esőket, amely kis vízcsepp mennyiségek adott esetben összegyűlnek a földfelszínen és vízfolyásokat, patakokat, folyókat hoznak létre a domborzat függvényében. A folyók a Föld gravitációs vonzását követve a legalacsonyabb energiájú helyzetet keresve jutnak el a magyasabb helyzeti energiájú helyekről az alacsonyabb magasságú helyekig. Tömegáramként hömpölyögnek a folyómederben a víztömegek. Amikor a folyókban, tavakban és tengerekben a víz újra elpárolog, a körfolyamat bezárul. A felszín alatti víztározók szintén a rendszer kulcsfontosságú elemei, melyek hatalmas hatást gyakorolhatnak jövőbeni életlehetőségeinkre.

Ezeknek a nagy tömegű mozgó vízfolyásoknak a mozgási energiáját lehet vízturbinákkal zöld villamos energiává alakítani. Energiagazdálkodási szekciónk a vízenergia termelés (RES, vízturbina) technológiáival és kapcsolódó alkalmazásokkal (V2G, e-mobilitás, SmartGrid) is foglalkozik.

Ugyanehhez a témacsoporthoz tartozik a felszín alatti és feletti víztározók kérdésköre is. A víztartalékok létesítése integrált ingatlan-, térségfejlesztési és környezetvédelmi feladat, rendkívül nagy a beruházási igényük. A felszín feletti víztározók hatása és funkciója azonban hasonló a fák hatásához, egyszerre több hasznos feladatot is ellátnak. Emelik a talajvízszintet, stabilizálják a helyi klímát, ugyanakkor a felhalmozott víz zöld elektromos energiatermelésre, édesvízi haltermelésre, rekreációra, sportra, turizmusra, öntözésre és ezzel a bioszféra rendszerek degradációjának megállítására is használhatók. Az "éltető víz" valóban szinte minden oldalról támogatja a vízbázisú élő ökológiai rendszereket. A víztározás tehát fontos - az energiatermeléssel és élelmiszertermeléssel összekapcsolódó - szinergikus eleme a bioszféra kompatibilis rendszereknek, ezért foglalkozunk kiemelten vele.

Amikor energiáról beszélünk, fontos szót emelni a közlekedésről, az e-mobilitásról is. Amíg egy szuperszónikus repülőgép néhány órát igényel a Föld nagyvárosainak eléréséhez, az elektromos energiával hajtott repülőgép most még hetek vagy hónapok alatt teszi meg ugyanezeket a távolságokat (Solar Impulse). Nyilván nem ugyanazzal a kényelmi és szolgáltatási színvonallal. Egyfelől a fenntartható energia hozzáférése nagyságrendekkel nehezebb ügy a "hagyományos" fosszilis energiahordozókénál, valamint most még kevés is van belőlük és drágák is. Emiatt a fenntartható e-autózás, e-kerékpározás, e-hajózás és egyéb innovatív e-mobilitás formák elterjesztése késlekedik, azonban semmiképpen sem megállítható ezen rendszerek általános térnyerése.

Van tehát tennivaló bőven az energetika terén. De ha valakinek plusz energiára, e-motivációra lenne szüksége a "tudati transzformációhoz", akkor jó hírünk van: Nincs más út. Az energiatermelés és -elosztás, a fenntartható közlekedés rendszerei integrált egységes fenntarthatósági rendszerekként kell működjenek együtt már a belátható közeli jövőben.

Hogyan lehet új társadalmi és közösségi szerveződésekkel energiatermelő és -fogyasztó közösségeket létrehozni? (Energy communities) Mégpedig olyanokat, ahol az energia szegénység - mint fogalom - egyszer és mindenkorra elfelejthető. Hogyan lehetünk egyszerre termelők és fogyasztók is egy energiaközösségben? (Prosumer) Milyen egyszerű technológiák lehetnek alapjai ilyen helyi közösségi energiarendszereknek? Projektjeink társadalmi és technológiai innovációs tartalommal, fenntarthatósági szemlélettel és komplex integrált megoldásokkal útmutatást és példát kívánnak mutatni, amelyek egyben segítik a transzformálódó fiatal generációk szemléletváltását is.

A Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület energiagazdáskodási szekciója és missziós programjai az energetika legmodernebb technológiáinak promótálásával mintaprojekteket kíván megvalósítani az energetikai alkalmazások területein, mindezzel úttörő szerepet kíván felvállalni az ökológiai rendszerek megvédése terén, mintát, utat és irányt mutatva más szakmai-társadalmi szervezetek és kormányzati szervek természetmentő, karitatív és kreatív integrált gazdaság- és térségfejlesztő programjainak tervezéséhez.

A Zöld Kereszt szakmai ajánlásokkal és mentori funkcióban konzorciumi partnerként örömmel vállal részt energetikai projektek előkészítésében, megvalósításában is. Küldetésünknek tekintjük az átfogó fenntarthatósági szemléletváltást és a kapcsolódó tudományos és oktatási anyagok előállítását és terjesztését.