info@magyarzoldkereszt.hu +36 30 641 6250 Magyarország

Klíma-és bioszféra tudatosság. Tudati transzformáció. Oktatás.

Egyazon bolygón élünk. Egy bioszféra az otthonunk. Technokrata nézőpontból egy űrhajó fedélzetén utazunk. Ugyanazt a levegőt lélegezzük be, ugyanazt a vizet isszuk és azonos spájzból vesszük ki a nyersanyagokat, akár megújuló, akár nem-megújuló alapanyagokról van szó. Minden felmerülő kérdést együttesen szükséges értékelni, minden kihívással közösen kell szembenéznünk, valamint kötelesek vagyunk minden hozzájárulásunkkal támogatni bolygónkat, biológiai környezetünket.

Bioszféra nélkül nem élhetünk, az Élet viszont vidáman megvan az emberiség nélkül is. Tehát ez az axioma igazolja azt a tételt, hogy a bioszféra a legmagasabb szintű rendszer a rendszerek rendszerében, az emberi társadalom pedig egy alrendszere a bioszféránknak.

Sok releváns fenntarthatósági probléma merül fel, de a klímaváltozás az első jelentős, igen hamar begyűrűző és az emberiség létét komolyan fenyegető kérdéskör. Ez tény, amely probléma komolyságát a nemrégiben kiadott második figyelmeztetésében is megerősítette 15 ezer - releváns témákkal foglalkozó – tudós, és amely probléma létezését egyes tudósok még mind a mai napig kétségbe vonják, tagadják. Saját kutatásaink és a hivatalosan kiadott tanulmányok és eredmények értékelése alapján tisztán kimutatható, hogy a klímaváltozást tényként kell elfogadjuk és jelenleg is a felmelegedés egyre gyorsuló és fenyegető szakaszában vagyunk.

A fenyegető fatális veszélyek megismerése és annak átfogó tudományos megítésése és a jó megoldások kimunkálása illetve általános alkalmazása minden egyén és minden szervezet egyetemleges felelőssége. Mi ezen kritikus ismeretek terjesztését és oktatását minden lehetséges eszközzel és módszertannal elő kívánjuk segíteni.

Az általunk kidolgozott és jóváhagyott oktatási és tudományos anyagok jövőbiztos ajánlásokkal és a hozzá kapcsolódó szemlélettel ruházzák fel mindazokat, akik veszik a fáradságot valamilyen össztársadalmilag hasznos közösségi munkára és mindenekelőtt vállalják a felelősséget a jövő megmentése érdekében végzendő tevékenységekre. Ezen szemléletváltó, fenntarthatóságról szóló oktatási tevékenységeinket javarészt önkénteseink munkájával, közérdekű felajánlásokkal, térítésmentes szolgáltatásokkal valósítjuk meg.

Az egyetlen esély a világ megmentésére a jövőbiztos, fenntartható gondolkodásmód, amely képes az emberiség számára új társadalmi szerződést és rendszert megvalósítani. Ezt a stratégiát, mint bibliai üzenetet kötelessége követni a mai naptól minden egyes országnak, államnak, gazdasági és társadalmi szervezetnek és Földlakó polgárnak.