info@magyarzoldkereszt.hu +36 30 641 6250 Magyarország

Körkörös gazdaság

Új fogalmakat tanul a világ. Klíma- és ökológiai vészhelyzet, túlnépesedés, globális, körkörös és zöld gazdaság. A felsorolás a releváns új fogalmakkal hosszasan folytatható.

A körkörös gazdaság egy korszerű, a kor fenntarthatósági kihívásainak megfelelő választ adó termelési-működési modellje, amely teljes mértékben illeszkedik a környezeti-ökológiai követelményekhez, szempontokhoz. A lényege, hogy olyan termelési és fogyasztási technológiákkal zajló folyamatokat és technológiákat alkalmaz, amelyek vagy egyáltalán nem termelnek hulladékot, mellékterméket illetve nem bocsátanak ki károsanyagot a környezetbe, vagy ha mégis keletkezik hulladék, melléktermék, vagy szennyezés, azt befogva, összegyújtve újra felhasználható alapanyagként kezeli és ténylegesen újra fel is használja. Így az anyagok körforgása egy zárt anyagkörforgássá változik a termelés és fogyasztás folyamataiban. Új alapanyag kitermelése a zárt ökológia rendszerből csak akkor válik szükségessé, ha termelésbővülés miatt az új igényként megjelenik, illetve új nyersanyagbevitelként szükségessé válik.

Maga a termelési és fogyasztási modell a valós fizikai életben és gazdasági-technológiai folyamatokban arra épül, hogy az egyszer használatos vagy időkorlátos felhasználású, esetleg élettartamra tervezett fogyasztási termékek részarányát minimalizálni szükséges a piacon. Az ilyen jellegű felhasználás helyett a körforgásos gazdaság folyamatai a termékek életciklusát igyekeznek a fizikai és technológiai lehetőségekhez képest optimalizálni, a felhasználhatóságot, élettartamot meghosszabbítani. A módszertani megoldások szerteágazóak:

- Vásárlás helyett kölcsönözzük a terméket illetve a szolgáltatást (community sharing modellek),
- A már megvásárolt, használatba, rendszerbe állított termékeknek pedig "második életet" adunk azzal, hogy megjavítjuk, átalakítjuk, esetleg továbbadjuk őket olyan felhasználóknak, akik azt a terméket, szolgáltatást még funkciójában képesek tovább működtetni.
- Tervezett karbantartásokkal, upgrade-ekkel a termék vagy szolgáltatás élettartamát jelentősen meghosszabbítjuk, a tervezett élettartamot eleve úgy hosszabbítjuk meg, hogy a termék kopó, fogyó, elhasználódó alkatrészeit könnyen cserélhetővé és hozzáférhetővé tesszük. Ez egy teljesen más tervezési-gyártási és szolgátatási vagy ellátási lánc filozófiát követel meg, amelyhez egy teljesen korszerű fenntarthatósági szemlélet is kell párosuljon.

Ennek a szemléletnek a kialakítása a Magyar Zöld Kereszt egyik fontos küldetése. Oktatási tevékenységünk kiemelt eleme a jövőtudatos szemlélet átültetése a hallgatóságba.

Amikor az adott termék eléri az életciklusa végét, akkor az alapanyagokat, részegységeket, fődarabokat újra lehet hasznosítani. Így csökkenthető a hulladék mennyisége, ráadásul az alapanyagok, fődarabok és késztermékek újbóli felhasználása gazdaságilag is értékteremtő. A folyamatban résztvevő tenniakarók számára pedig egy józan gondolkodást és minőségében is más szemléletet is kialakít.

A népesség és vele a nyersanyagok iránti igény növekedése miatt egyre szűkösebbek az erőforrások. Az ilyen új erőforrások, alapanyagok, nyersanyagok ára törvényszerűen emelkedik. Ráadásul számos nyersanyagot nem helyben termelünk, így sokszor akár harmadik országokból kell azokat beszerezni. Emellett a környezetre is komoly hatással van az új nyersanyagok termelése, szállítása és felhasználása. A nyersanyagok hatékonyabb felhasználásának elősegítésével jelentősen csökkenthető az átmeneti időszakban a széndioxid-kibocsátás. Ennek pedig jelentős hatása lehet a felmelegedés csökkentésében és ezzel a mennyiségi élelmiszer termelés volumenének fenntartásában.

A hatékonyabb hulladékkezelés lehet az első lépés a körkörös gazdaság felé, ahol olyan technológiákat és alapanyagokat használnak a gyártás során, hogy akár az összes hulladákká vált terméket újra felhasználható alapanyaggá tehetik, vagyis teljes mértékben újrahasznosítják. Amennyiben nem hasznosítják újra vagy nem használják fel energiatermelésre a hulladéklerakókban tárolt szemetet, akkor komoly károkat okozhat a környezetnek. A hulladéklerakás nemcsak azért hátrányos, mert kikerül jelentős anyagmennyiség a körkörössé váló gazdaságból, de meg is mérgezheti a talajt és a vizeket, valamint akár kóbor állatokkal is elbánhat.

A hulladék bomlásából felszabaduló metán szinergikusan hozzájárul a klímaváltozáshoz, de más anyagok is szennyezik a levegőt, amelyek az emberi egészségre nézve is károsak. A körkörös gazdaság elvének sem felelünk meg, ha újrahasznosítás nélkül a szeméttel és a kibocsátással értékes másodnyersanyagok vesznek el a vágyott zárt rendszerből.

A hulladékgazdálkodás számos kihívást jelentő problémával való szembenézést igényel, mint például

- Az újrafeldolgozás propagálása és a fogyasztók védelme közötti egyensúly megteremtése. A fogyasztók védelemére az újrahasznosított anyagokban található káros vegyi anyagokkal szembeni védelem növelése érdekében van szükség;
- Az elégtelen hulladékgazdálkodási adatgyűjtés felszámolása;
- Az újrafeldolgozással kapcsolatos minőségi szempontok érvényesítése;
- A hulladék energetikai hasznosítása; és
- A hulladékmegelőzés.

Az ökotudatos gazdaság térnyerésével várhatóan jelentősen javulnak a környezeti és a human egészségi feltételek, valamint további gazdasági előnyök is származnak a módszerek és technológiák elterjedésével. A Magyarországi Zöld Kereszt szívesen vállal feladatokat a körkörös gazdaság felépítésének tervezése, megvalósítása, valamint a kapcsolódó társadalmi és technológiai innovációk megvalósítása terén is.