info@magyarzoldkereszt.hu +36 30 641 6250 Magyarország

Világunió, világjog

Ránkszakad lassan a világ fenntarthatatlan működése. Egy "Új igaz korszakot", benne egy új együttműködő társadalmat és civilizációt kell villámgyorsan lértehoznunk. Mindennek a tetejében ezeket a változtatásokat azonnal, vagy - amilyen gyorsan csak lehet - a lehető leggyorsabban szükséges létrehozni. Ha nem mindannyiunk létéről lenne szó, azt is mondhatnánk, hogy milyen szép feladatok várnak minden egyes Földlakó polgárt! De hogyan is kezdjük mindezt a gigantikus munkát el?

Szükséges megalkotni azt a keretrendszert, normarendszert, jogrendszert, amely szabályozza az egyes érdekelt felek közötti viszonyokat. A mai válságok szinte mind mind világválságok, így a megoldást is világ szinten, minden egyes érdekelt félre - 8 milliárd emberre - szükséges megkonstruálni. A jogalkotás folyamataira kiemelt figyelmet szükséges fordítani. A nemzeti jogszabályok harmonizációjában a kölcsönös elfogadás, az integrációs szabályozások, a gazdasági területek szükségszerűen egyre dominánsabb témákká lépnek elő. A törvénykezés súlypontja a helyi szabályozások irányából a globális, egységes, harmonizált standardok felé tolódik el, amely folyamat végül univerzális világjogi rendszer megalkotását és alkalmazását eredményezheti.

Mivel a válságok nem fognak elmúlni, sőt fokozódni fognak, ezért a világjog a helyzetből adódóan elkerülhetetlenül kikényszeríti magát. A világmentő technológiák, beruházások és szervezeti innovációk előkészítése során a világ szükségszerűen egységes jogintézménnyé kell egyesüljön, amelybe benne foglaltatik az adminisztrációs rendszer szabvány szerinti működtetése is. Ez az átalakulás egyben a helyi, a nemzeti és a nemzetközi kormányzati rendszerek egységes felépítéséhez, működtetéséhez és fokozatos harmonizációjához is elvezet.

A kihívások közepette egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a "soha véget nem érő" válságkezelés során a jogfejlődés és törvénykezés is új korszakba lép. Az egységesített, a globális normákon alapuló integrált világjog kialakítása biztosíthatja a szeparált fizikai világok és szemléletmódbeli különbözőségek közeledését, az igazságszolgáltatás egységes elérését, a javak garantált biztosítását a bolygónk minden egyes lakója részére.

A jogharmonizáció, az egyes országok jogrendszerének megfontolása, a jogszabályok kölcsönös egyetértésben történő elfogadása a globalizációs trendek és fejlődési folyamatok mentén kerül megszervezésre. A jogszabályok konvergenciája és az adminisztráció közös fennhatóságának kiterjesztése egy egyentársadalom kialakulásának sziluettjét vetítik elő, amely hosszabb távon egységes gazdasági, jogi, norma és életmód rendszert eredményez a világ minden táján. Reményeink szerint eljön az a fenntarthatósági egyenlőség és klímaigazságosság, amely rendszerében garantálja a javak biztosítását a bolygó minden egyes lakója részére.

Az "igaz követése" általános alapelvként kell átitassa az új társadalmi-gazdasági rendszert, megfűszerezve egy kis globális gondolkodással és az egyenlő jogok default biztosításával. A leírt idealisztikus rendszerteória így már akár innovatívnak és futurisztikusnak is tűnhet a mai szemünkkel. Az új társadalmi berendezkedésnek nem kisebb feladat a célja, mint az emberiség átörökítése a jövő számára. A világjog kimunkálása az első lépése lehet a Világország, a hozzá tartozó adminisztráció, a világkormány létrejöttének és a globális "Egység társadalom" felé vezető jogi és mentális evolúciós útnak.

Az emberiség esélyei ma rendkívül szerények. Sajnos, erről az embereknek és a mai sokféle gyökerű és berendezkedésű társadalmaknak vajmi kevés információjuk van, mert a szemünk láttára zajló fake-news kampányokban a hivatalos tudományos világot folyamatosan meghazudtolja a hivatalos média. Pedig a baj óriási és erre alig vannak felkészülve a társadalmak és az egyének. Ez önmagában nem volna nagy probléma, mert a helyzet kiforrja magát előbb-utóbb. Idő azonban nagyon kevés maradt arra, hogy hatákony módszertannal tisztességes, fair megoldások születhessenek a világválságok problémáira.

Az egymást követő válságok, az elénk vetülő sötét jövőképek ellenében azonban örvendetes volna, ha mindnyájan az új társadalmunk, az Egység társadalom "űrhajójának fedélzetén" utazhatnánk tovább a történelem "tejútján". Azonnali és drasztikus lépésekkel már ma szükséges megtennünk mindent a fenntarthatóságért, a "nem körkörös CO2-kibocsátás" teljes megszüntetéséért, a releváns szennyezőanyag kibocsájtás-mentes technológiák átfogó alkalmazásával. Ehhez tehát első lépésként világszinten érvényes ajánlásokra, majd az egyes országok jogrendszereinek harmonizációjára, a folyamat végén pedig egységes világjogra van szükség. A folyamatok megkerülhetetlenek, nélkülözhetetlenek.

A Magyarországi Zöld Kereszt a fenntarthatsággal kapcsolatos - mint az emberiség és a civilizáció túlélését garantáló - szempontokat ajánlás formájában örömmel megfogalmazza és amennyiben igény merül fel, készséggel együttműködik a törvénykezési folyamat előkészítő egyeztetései során.